• Të dhënat personale do të mbesin vetëm në B4Y L.L.C dhe nuk do të përdoren për asnjë arsyje tjetër.
  • Ne si B4Y L.L.C besojmë që siguria e informacioneve personale të mbledhura prej klientëve, bashkëpunuesëve, dhe atyre që kanë lidhje me biznesin tonë ka një rëndesi të madhe si një përgjegjësi sociale.
  • Ne e implementojmë këtë marrëveshje për të siguruar udhëzimin për sigurinë, menagjimin dhe përdorimin e informacioneve personale.


Shko në fillim